Zaposleni

Vaspitna služba u Domu ima za cilj da obezbedi optimalne uslove za razvijanje intelektualnih i radnih sposobnosti učenika, formiranje moralne svesti i savesti učenika, očuvanje fizičkog zdravlja i razvijanje estetskih vrednosti.

Zadaci vaspitnog rada proizilaze iz cilja i odnose se na razvijanje odgovornog odnosa prema radu, kulturi rada, društvenoj imovini, razvijanju stvaralačkih i intelektualnih sposobnosti, jačanju motiva za učenje i samoučenje, negovanje moralnih osobina i estetskih interesovanja kao i sistematsko razvijanje interesovanja potreba i formiranje navika za osmišljeno organizovanje i korišćenje slobodnog vremena.

Đuro Klipa

v.d. Direktor

Bogdana Vukoman

Pomoćnik direktora od kraja 2016. godine.

Mirjana Borak

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1985. godine i stekla zvanje profesor pedagogije. Radila je kao pedagog od 1986. godine u OŠ "Laza Kostić" Gakovo i OŠ "Branko Radičević" Stapar. Od 1994. godine radi u OŠ "Avram Mrazović", gde od 2001. do 2011. godine radi kao direktor škole. Od 2011. godine zaposlena kao vaspitač i šef vaspitne službe u Domu učenika. U toku svog rada, učestvovala je i vodila mnoge seminare. Autor je, koautor i realizator tri programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika akreditovanih od Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja. U Domu vodi fotografsku i dramsku sekciju.

Izabela Rašković

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1996. godine i stekla zvanje diplomirani psiholog. Radila je kao psiholog u osnovnoj školi, u školi za osnovno obrazovanje odraslih i imala svoje privatno psihološko savetovalište. Od 2007. godine zaposlena je u Domu učenika kao stručni saradnik - psiholog. Kontinuirano radi na svom profesionalnom i ličnom razvoju. Učestvovala je i vodila mnoge seminare i radionice, dobila sertifikate iz različitih oblasti psihologije, obrazovanja, mentalnog zdravlja... Koautor je i realizator dva programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika akreditovanih od Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja. Voli svoj posao i uživa u radu sa decom u Domu.

Miodrag Vulin

Diplomirao na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu 1986. i stekao zvanje profesora fizičke kulture. U Dom učenika se zaposlio decembra 1986. kao vaspitač. Vodio godinama sve sportske sekcije u Domu. Sada vodi mušku košarku i mali fudbal.

Ljubinka Bošnjak

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1988. godine i stekla zvanje profesora marksizma. U Domu učenika radi kao vaspitač od 1991. godine. Od 1998. godine zajedno sa Mirjanom Žekić vodi Galeriju Doma učenika. Vodila novinarsku sekciju i hor, a sada vodi folklor.

Spomenka Evđenić

Dipomirala na Filozofskom fakutetu u Novom Sadu 1986. godine i stekla zvanje profesora srpskohrvatskog jezika i jugoslovenskih književnosti. U Domu učenika radi kao vaspitač od 1993. godine. Od tada pa do danas sa kraćim prekidima vodi dramsku sekciju. Nekoliko godina bila je organizator kulturno-zabavnog života u Domu, vodila sekcije: moderan ples, "Kreativni haos" (izrada ikebana i čestitki za Novu Godinu, oslikavanje amenja i stakla, izrada i oslikavanje vaza, pravljenje i ukrašavanje predmeta od kukuruzovine, izrada slika od slame, suvog cveća, semenki i testa) i tkanje. Kao slikar amater, imala je dve samostalne izložbe u Domu učenika. Jedna je od organizatorki tri održana Međunarodna festivala dramskog stvaralaštva učenika i organizatorka međunarodne saradnje sa Mađarskom (Srpska gimnazija u Budimpešti i Domovi učenika u Solnoku).

Nataša Jorgić

Dipomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i stekla zvanje diplomiranog pedagoga. Od 1996. do 2006. radila u Tehničkoj školi sa domom učenika u Apatinu kao pedagog i vaspitač u domu učenika, a od 2006. godine zaposlena u Domu učenika u Somboru kao pedagog, a od 2015. godine kao vaspitač. Vodi muzičku sekciju.

Vanda Komarčević

Završila PA "Žarko Zrenjanin" u Somboru 1985. (nastavnik razredne nastave), pet godina radila kao učitelj u OŠ "Dositej Obradović" u Putincima. Diplomirala na Učiteljskom fakultetu u Somboru 1997. (profesor razredne nastave), 2000. godine diplomirala na Filozofskom fakultetu - odsek Pedagogija (diplomirani pedagog). Četrnaest godina radila na Učiteljskom fakultetu u Somboru. Od 2008. godine zaposlena u Domu učenika kao vaspitač, vodi sekciju moderan ples kao i Letopis Doma učenika.

Danilo Panić

Diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na smeru Međunarodna politika i stekao zvanje diplomirani politikolog. Godinama radio na Radničkom univerzitetu "Blagoje Parović" u Somboru kao stručni saradnik, a potom kao sekretar u preduzeću "Crvena zvezda" i povremeno u srednjim školama kao profesor nemačkog jezika. Od 2012. godine radi u Domu učenika kao knjižničar, a od 2016. godine kao bibliotekar.

Dragana Zlatković

Završila Pedagoški fakultet u Somboru 2008. i stekla zvanje master učitelj. Radila je kao personalni asistent u OŠ „ Prva vojvođanska brigada“ u Novom Sadu. U međuvremenu je radila na drugim poslovima van struke. U Domu učenika je od školske 2016/17.

Sanja Resanović

Diplomirala na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu 2013. godine. Na istom fakultetu 2015. godine završila master studije. Za vreme studija tri godine volontirala u OŠ "Mladost" u Prigrevici. Od septembra 2016. godine zaposlena u Domu na mestu vaspitača.

Miroslav Paunović

Aleksandar Jorgić

Jelena Grujić

Andrea Uri

Milka Nikšić

Poslovni podaci

Telefon:+381 (25) 433 660

Adresa:Staparski put 1a

25000 Sombor

email:office@domucenikasombor.rs

PIB:100122819

MB:08130205

CRF:02171

Za sve naše prošle, sadašnje i buduće učenike

„Put do zvezda je samo etapa kružnog puta do sebe. Ako znaš prečicu, nema potrebe puno se lomatati po bespućima. Stigao si čim kreneš. Cilj nosiš skriven pod kaputom, istetoviran na grudima kao metu. U tome je tajna... U tome je jedini trik... Ali tako je malo onih koji to znaju. I zato svaka mladost prođe taj kružni put, da bismo došli do suštine, do sebe! Na tom putu: Želim vam utehu u teškim danima, osmeh kada budete tužni, dugu da sledite oblake, smeh da ljubi vaše usne, zalaske sunca da ugreju vaše srce, prijateljsku reč kada klonete duhom, ljubav da razvedri vaše postojanje, lepotu za vaše oči, poverenje kada sumnjate, hrabrost da upoznate sebe, strpljivost da prihvatite istinu, veru da možete postati sve što želite. Sanjajte o onom što vas raduje, budite ono što želite da budete i nikada ne zaboravite: Čovek ima samo jedan život da učini ono što ga čini srećnim! I šta je zapravo sreća!? Srećan je i velik zaista samo onaj koji ne mora ni vladati ni pokoravati se da bi mogao nešto biti. Tajna sreće je u tome da mnogo zahtevamo od sebe, a malo od drugih. BUDITE SREĆNI!!!”