“Domovi učenika varoši somborske”

Prvi konvikt za siromašne učenike nalazio se u Sentandreji, a otvorio ga je Uroš Nestorović osnivač Srpske Preparandije u Sentandreji. Prvi pitomci primljeni su novembra 1813.godine. Prve godine bilo ih je 30, ali  njihov broj se iz godine u godinu smanjivao.  Konvikt se izdržavao uglavnom od dobrovoljnih priloga Srpskih rodoljuba.
 
 uros-nestorovic.jpg
 Uroš Nestorović utemeljitelj Srpske Preparandije u Sentandreji
 
Preparandija se 1816.godine seli iz Sentandreje u Sombor pa se tako 1817.godine osniva i prvi konvikt u Somboru. 
U periodu do 1905.godine bilo je pokušaja da konvikt preraste u internat, ali su ti pokušaji uglavnom propali zbog manjka prostora , sredstava, promena u sastavu Školskog sveta I osnivanja aluminata.
 
 preparandija.jpg
 Državna Muška Preparandija u Somboru
 
Profesorski zbor 1903.godine na čelu sa Nikolom Vukičevićem uputio je zahtev Školskom savetu u Sremskim Karlovcima za podizanje internata uz Mušku učiteljsku školu. Školski savet je odobrio osnivanje internata I on počinje sa radom oktobra 1905.godine, a bio je smešten u zgradi Crkvene opštine.. U internatu je bilo smešteno oko 70 učenika , a internat se izdržavao od dobrovoljnih priloga, stipendija iz dobrovoljnih fondova, učeničkih predstava I dačkog dinara. Ženski internat osnovan je 1921.godine, a u njemu je boravilo 109 učenica i 2 vaspitačice. 
Zbog neodgovarajućeg prostora u staroj zgradi muški internat se 1936.godine seli u zgradu na Staparskom putu br.10 gde su učenici imali mnogo bolje higijenske uslove za boravak.
 
 internat.jpg
 Zgrada nekadašnjeg Internata na Staparskom putu br.10
 
U godinama posle II s.rata postojala je obaveza da svi učenici koji nisu iz Sombora moraju stanovati u internatu. Internat učiteljske škole bio je smešten u dve zgrade. Internat za devojke bio je smešten u zgradi današnje Tehničke škole ,a internat za dečake u zgradi plućnog dispanzera u ulici Mite Popovića br.12. Kapacitet oba internata ukupno bio je 170 učenika.
 
internat2.jpg
Zgrada nekadašnjeg Internata u ulici Mite Popovića br.12 ( Dispanzer pulmologije)
 
Srednja poljoprivredna škola osnovana je 1946.godine, a u njenom sastavu bio je i internat koji se nalazio na Vojvođanskoj ulici u zgradi današnjeg Higijenskog zavoda. 
U period od 1954.godine do 1981.godine u Somboru funkionisalo je nekoliko intrenata; 
• Intrenat Srednje poljoprivredne škole Bugarski salaš ( danas Dom Miroslav Mika Antić)
• Internat u ulici Sonje Marinković 2 ( posle sedište Vojvođanske banke)
• Internat u Sonje Marinković 2a ( Vojni odsek)
• Internat na Apantiskom putu ( zgrada današnje Srednje ekonomske škole)
 
 zgrade1.jpg
Zgrade nekadašnjih Internata u Vojvođanskoj ulici , Radoja Domanovića i ulici Sonje Marinković
 
Godine 1963. Na Staparskom putu br.1.a Izgrađen je novi Dom koji postoji i danas. Tokom svog postojanja Dom je nekoliko puta menjao svoj naziv;
• RADNA ORGANIZACIJA ZA UČENIČKI STANDARD I OBUKU UČENIKA U UGOSTITELJSTVU “SOMBOR” 1978.GODINE
• OSNOVNA ORGANIZACIJA UDRUŽENOG RADA DOM UČENIKA “IVAN PARČETIĆ” SOMBOR 1979.GODINE
• DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA “IVAN PARČETIĆ” SOMBOR 1982.GODINE
• USTANOVA DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SOMBOR 1994.GODINE
• DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SOMBOR 2004.GODINE, A TO IME NOSI I DANAS.
Zagrada Doma na Staparskom putu 1a  izgrađena je 1963.godine sa suterenom, prizemljem i dva sprata, ukupne površine 3100m2. Za smeštaj učenika objekat je imao 52 sobe sa etažnim higijensko-sanitarnim čvorovima. Za pripremu hrane i ishranu učenika u sklopu doma izgrađena je kuhinja sa trpezarijom. 
Zgrada je imala sopstvenu kotlarnicu za grejanje, a kasnije je priključena na daljinsko grejanje. Smeštajni kapacitet bio je 176 mesta. U period od 2000. do 2016.godine zgrada Doma je prošla kroz nekoliko faza rekonstrukcije i dogradnje;
• Prvo je izvedena nadogradnja trećeg sprata površine 900m2 za smeštaj studenata Učiteljskog fakulteta.
• Rekonstrukcija prizemlja, prvog i drugog sprata gde je svaka soba dobila zasebno kupatilo. Etažni sanitarni čvorovi i svetlarnici adaptirani su u sobe za smeštaj i kancelarije za vaspitače.
• Rekonstrukcija suterena, izmeštanje kotlarnice doneli su dodatni prostor od oko 400m2, dve prostorije za slobodno vreme, vaspitni rad učenika , teretana, kafić, dodatni proctor za potrebe magacina i vešeraja.
• Obnovljena je fasada Doma i izvršena zamena drvene stolarije sa PVC stolarijom.
• Postavljeni su solarni kolektori za zagrevanje sanitarne vode.
• Dograđen je i renoviran  prostor za biblioteku Doma koja sada broji oko 10.000 knjiga.
• Zgrada Doma u potpunosti je legalizovana 2021.godine.
• Rešenjem Ministarstva prosvete od školske 2022/23.godine Dom učenika srednjih škola Sombor spada u IA kategoriju smeštaja.
Nakon završetka rekonstrukcije Doma povećan je broj soba na 89, a ukupan smeštajni kapacitet na 250 mesta.
 
 dom1.jpg 
Zgrada Doma učenika srednjih škola Sombor od 1963-2013.godine
 
 
* U izradi istorijata Doma učenika srednjih škola Sombor korišćen je tekst i slike iz knjige “Domovi učenika varoši Somborske 1817 – 2014” koju je napisala naša vaspitačica Mirjana Žekić koja je danas u penziji.

 

Poslovni podaci

Telefon:+381 (25) 433 660

Adresa:Staparski put 1a

25000 Sombor

email:office@domucenikasombor.rs

PIB:100122819

MB:08130205

CRF:02171

Za sve naše prošle, sadašnje i buduće učenike

„Put do zvezda je samo etapa kružnog puta do sebe. Ako znaš prečicu, nema potrebe puno se lomatati po bespućima. Stigao si čim kreneš. Cilj nosiš skriven pod kaputom, istetoviran na grudima kao metu. U tome je tajna... U tome je jedini trik... Ali tako je malo onih koji to znaju. I zato svaka mladost prođe taj kružni put, da bismo došli do suštine, do sebe! Na tom putu: Želim vam utehu u teškim danima, osmeh kada budete tužni, dugu da sledite oblake, smeh da ljubi vaše usne, zalaske sunca da ugreju vaše srce, prijateljsku reč kada klonete duhom, ljubav da razvedri vaše postojanje, lepotu za vaše oči, poverenje kada sumnjate, hrabrost da upoznate sebe, strpljivost da prihvatite istinu, veru da možete postati sve što želite. Sanjajte o onom što vas raduje, budite ono što želite da budete i nikada ne zaboravite: Čovek ima samo jedan život da učini ono što ga čini srećnim! I šta je zapravo sreća!? Srećan je i velik zaista samo onaj koji ne mora ni vladati ni pokoravati se da bi mogao nešto biti. Tajna sreće je u tome da mnogo zahtevamo od sebe, a malo od drugih. BUDITE SREĆNI!!!”