Telefon: +381 (25) 433 660 | email: office@domucenikasombor.rs

Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih za 2023. godinu