DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SOMBOR

Ministarstvo

Društveno osetljive grupe šk.2019/20.

Društveno osetljive grupe šk.2019/20.

  • Upis

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa koji prema redosaledu na konačnoj rang listi nisu dobili smaštaj u prvoj raspodeli, imaju pravo da u roku od 26-29.08.2019.god. podnesu zahtev ustanovi da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenih kapaciteta ustanove.

Prijem dokumenata vršiće se u periodu od 26-29.08.2019 od 8 - 12 časova.