DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SOMBOR

Ministarstvo

Upis

Osetljive društvene grupe šk.2021/22.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa koji prema redosaledu na konačnoj rang listi nisu dobili smaštaj u prvoj raspodeli, imaju pravo da u roku od 24-27.08.2021.god. podnesu zahtev ustanovi da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenih kapaciteta ustanove. Prijem dokumenata vršiće se u periodu od 24-27.08.2021.god. od 8 - 12 časova.

Detaljnije
KONAČNA RANG LISTA ŠK.2021/22.

Dom učenika srednjih škola Sombor 05.08.2021.godine objavljuje KONAČNU RANG LISTU za učenike i učenice u šk.2021/22.

Detaljnije
OBAVEŠTENJE ZA ŽALBE

Svaki kandidat ima pravo prigovora na PRELIMINARNU rang listu u roku od osam dana od njenog objavljivanja na sajtu i oglasnoj tabli Doma.

Detaljnije
Preliminarna RANG LISTA za šk.2021/22.

Dom učenika srednjih škola Sombor 27.07.2021.godine objavljuje PRELIMINARNU RANG LISTU za učenike i učenice za šk.2021/22.

Detaljnije
VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE I UČENIKE PRILIKOM PREDAJE DOKUMENATA ZA UPIS U DOM ZA ŠKOLSKU 2021/22.

Mere u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti „COVID-19“ prilikom upisa učenika u „Dom učenika srednjih škola“

Detaljnije