DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SOMBOR

Ministarstvo

Upis

Obaveštenje za učenike koji su primljeni u Dom u šk.2021/22.

Obaveštenje za vreme useljenja, roditeljski sastanak, dokumente koji su potrebni za useljenje i uplate koje je potrebno izvršiti.

Detaljnije
Lekarsko uverenje šk.2021/22.

Lekarski pregled se radi u medicini rada i u njemu mora da piše da je "učenik zdravstveno sposoban za samostalan boravak u kolektivnom smeštaju". U suporotnom lekarsko uverenje neće biti prihvaćeno i učenik neće moći useliti u Dom.

Detaljnije
Obaveštenje za učenike koji imaju prebivalište izvan RS

Važne informacije za učenike koji nisu državljani RS ili nemaju prebivalište u RS šk.2021/22.

Detaljnije
Osetljive društvene grupe šk.2021/22.

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa koji prema redosaledu na konačnoj rang listi nisu dobili smaštaj u prvoj raspodeli, imaju pravo da u roku od 24-27.08.2021.god. podnesu zahtev ustanovi da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenih kapaciteta ustanove. Prijem dokumenata vršiće se u periodu od 24-27.08.2021.god. od 8 - 12 časova.

Detaljnije
KONAČNA RANG LISTA ŠK.2021/22.

Dom učenika srednjih škola Sombor 05.08.2021.godine objavljuje KONAČNU RANG LISTU za učenike i učenice u šk.2021/22.

Detaljnije