DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SOMBOR

Ministarstvo

Upis

VAŽNA OBAVEŠTENJA ZA UČENIKE I RODITELJE.

Važne informacije za useljenje i boravak u Domu.

Detaljnije
Obaveštenje za učenike koji su primljeni u Dom u šk.2021/22.

Obaveštenje za vreme useljenja, roditeljski sastanak, dokumente koji su potrebni za useljenje i uplate koje je potrebno izvršiti.

Detaljnije
Lekarsko uverenje šk.2021/22.

Lekarski pregled se radi u medicini rada i u njemu mora da piše da je "učenik zdravstveno sposoban za samostalan boravak u kolektivnom smeštaju". U suporotnom lekarsko uverenje neće biti prihvaćeno i učenik neće moći useliti u Dom.

Detaljnije
Obaveštenje za učenike koji imaju prebivalište izvan RS

Važne informacije za učenike koji nisu državljani RS ili nemaju prebivalište u RS šk.2021/22.

Detaljnije