DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SOMBOR

Ministarstvo

Upis

Interni konkurs za školsku 2022/23.godinu - IZMENJEN

Dom učenika srednjih škola Sombor objavljuje interni konkurs za školsku 2022/23.godinu. INTERNI KONKURS je izmenjen 30.06.22. u tački 5. zbog tehničke greške i to na način da umesto do "24.jula" sada stoji do "22.jula".

Detaljnije
Obaveštenje za overu dokumenata šk.2022/23.

Kategorije koje su "Olobođene od plaćanja nagrade za overu potpisa i prepisa ili fotokopije i umanjenje nagrade za overu prepisa ili fotokopije".

Detaljnije
Konkurs za upis u Dom za šk.2022/23.god.

Prva raspodela obaviće se od 12. do 22. jula 2022. godine.

Detaljnije
P R I J A V A za prijem učenika u Dom učenika srednjih škola u Somboru šk.2022/23.

Prijava za prijem učnika u dom DUS 850-01.01. Prijavu možete dobiti u Domu na dan upisa ili preuzeti sa našeg sajta i popunjenu doneti na dan upisa.

Detaljnije
VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA UČENIKE I RODITELJE.

Obaveštenje MPNITR o radu škola na teritoiriji AP Vojvodina od 17.01.2022. Stručno-metodološko uputstvo za sprečavnje unošenja i kontrolu širenja COVID-19 u Republici Srbiji. Obaveštenje o radu Doma 17.01.2022.

Detaljnije