DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SOMBOR

Ministarstvo

Upis

Odluka o pravu na smeštaj u šk.2019/20.

Odobrava se pravo na smeštaj 254 učenika na osnovu konačne rang liste i rang liste za osetljive društvene grupe u šk.2019/20.

Detaljnije
LEKARSKO UVERENJE

Lekarski pregled se radi u medicini rada i u njemu mora da piše da je "učenik zdravstveno sposoban za samostalan boravak u kolektivnom smeštaju". U suporotnom lekarsko uverenje neće biti prihvaćeno i učenik neće moći useliti u Dom.

Detaljnije
Obaveštenje za učenike koji su primljeni u Dom u šk.2019/20.

Obaveštenje za vreme useljenja, roditeljski sastanak, dokumente koji su potrebni za useljenje i uplate koje je potrebno izvršiti.

Detaljnije
Konačna RANG LISTA šk.2019/20.

Dom učenika srednjih škola Sombor 03.08.2019.godine objavljuje KONAČNU RANG LISTU za učenike i učenice šk.2019/20.

Detaljnije
Obaveštenje za učenike koji imaju prebivalište izvan RS.

Važne informacije za učenike koji nisu državljani RS ili nemaju prebivalište u RS.

Detaljnije