DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SOMBOR

Ministarstvo

Zaposleni

Zaposleni

  • Naš dom / Zaposleni

Vaspitna služba u Domu ima za cilj da obezbedi optimalne uslove za razvijanje intelektualnih i radnih sposobnosti učenika, formiranje moralne svesti i savesti učenika, očuvanje fizičkog zdravlja i razvijanje estetskih vrednosti.

Zadaci vaspitnog rada proizilaze iz cilja i odnose se na razvijanje odgovornog odnosa prema radu, kulturi rada, društvenoj imovini, razvijanju stvaralačkih i intelektualnih sposobnosti, jačanju motiva za učenje i samoučenje, negovanje moralnih osobina i estetskih interesovanja kao i sistematsko razvijanje interesovanja potreba i formiranje navika za osmišljeno organizovanje i korišćenje slobodnog vremena.

 

Direktor

 

 

Dragan Dodić rođen je u Brčkom, BiH, 24. oktobra 1986. godine. Osnovnu i srednju školu završava u Somboru. Na univerzitetu u Novom Sadu na Ekonomskom fakultetu 2008-e godine završava osnovne studije a zatim 2010-e godine i posdiplomske studije-master. Odmah po završetku studija je radno angažovan kao konsultant za implementaciju i održavanje informacionog sistema, sistem inženjer, coordinator IT odeljenja i komercijalista. Od avgusta meseca 2016-e godine je vršioc dužnosti direktora Doma učenika u Somboru.

 

 

 

Pomoćnik direktora
Bogdana Vukoman je od kraja 2016. godine je pomoćnik direktora.

 

 

 

Mirjana Borak diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1985. godine i stekla zvanje profesor pedagogije. Radila je kao pedagog od 1986. godine u OŠ "Laza Kostić" Gakovo i OŠ "Branko Radičević" Stapar. Od 1994. godine radi u OŠ "Avram Mrazović", gde od 2001. do 2011. godine radi kao direktor škole. Od 2011. godine zaposlena kao vaspitač i šef vaspitne službe u Domu učenika. U toku svog rada, učestvovala je i vodila mnoge seminare. Autor je, koautor i realizator tri programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika akreditovanih od Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja. U Domu vodi fotografsku i dramsku sekciju.

 

 

 

 

Izabela Rašković diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1996. godine i stekla zvanje diplomirani psiholog. Radila je kao psiholog u osnovnoj školi, u školi za osnovno obrazovanje odraslih i imala svoje privatno psihološko savetovalište. Od 2007. godine zaposlena je u Domu učenika kao stručni saradnik - psiholog. Kontinuirano radi na svom profesionalnom i ličnom razvoju. Učestvovala je i vodila mnoge seminare i radionice, dobila sertifikate iz različitih oblasti psihologije, obrazovanja, mentalnog zdravlja... Koautor je i realizator dva programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika akreditovanih od Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja. Voli svoj posao i uživa u radu sa decom u Domu.

 

 


 

 

 

Miodrag Vulin diplomirao na Fakultetu fizičke kulture u Novom Sadu 1986. i stekao zvanje profesora fizičke kulture. U Dom učenika se zaposlio decembra 1986. kao vaspitač. Vodio godinama sve sportske sekcije u Domu. Sada vodi mušku košarku i mali fudbal.

 

 Ljubinka Bošnjak diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1988. godine i stekla zvanje profesora marksizma. U Domu učenika radi kao vaspitač od 1991. godine. Od 1998. godine zajedno sa Mirjanom Žekić vodi Galeriju Doma učenika. Vodila novinarsku sekciju i hor, a sada vodi folklor.

 

Spomenka Evđenić dipomirala na Filozofskom fakutetu u Novom Sadu 1986. godine i stekla zvanje profesora srpskohrvatskog jezika i jugoslovenskih književnosti. U Domu učenika radi kao vaspitač od 1993. godine. Od tada pa do danas sa kraćim prekidima vodi dramsku sekciju. Nekoliko godina bila je organizator kulturno-zabavnog života u Domu, vodila sekcije: moderan ples, "Kreativni haos" (izrada ikebana i čestitki za Novu Godinu, oslikavanje amenja i stakla, izrada i oslikavanje vaza, pravljenje i ukrašavanje predmeta od kukuruzovine, izrada slika od slame, suvog cveća, semenki i testa) i tkanje. Kao slikar amater, imala je dve samostalne izložbe u Domu učenika. Jedna je od organizatorki tri održana Međunarodna festivala dramskog stvaralaštva učenika i organizatorka međunarodne saradnje sa Mađarskom (Srpska gimnazija u Budimpešti i Domovi učenika u Solnoku).

 

Nataša Jorgić dipomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i stekla zvanje diplomiranog pedagoga. Od 1996. do 2006. radila u Tehničkoj školi sa domom učenika u Apatinu kao pedagog i vaspitač u domu učenika, a od 2006. godine zaposlena u Domu učenika u Somboru kao pedagog, a od 2015. godine kao vaspitač. Vodi muzičku sekciju.

 

 

 

 

Vanda Komarčević završila PA "Žarko Zrenjanin" u Somboru 1985. (nastavnik razredne nastave), pet godina radila kao učitelj u OŠ "Dositej Obradović" u Putincima. Diplomirala na Učiteljskom fakultetu u Somboru 1997. (profesor razredne nastave), 2000. godine diplomirala na Filozofskom fakultetu - odsek Pedagogija (diplomirani pedagog). Četrnaest godina radila na Učiteljskom fakultetu u Somboru. Od 2008. godine zaposlena u Domu učenika kao vaspitač, vodi sekciju moderan ples kao i Letopis Doma učenika.

 

Danilo Panić diplomirao na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, na smeru Međunarodna politika i stekao zvanje diplomirani politikolog. Godinama radio na Radničkom univerzitetu "Blagoje Parović" u Somboru kao stručni saradnik, a potom kao sekretar u preduzeću "Crvena zvezda" i povremeno u srednjim školama kao profesor nemačkog jezika. Od 2012. godine radi u Domu učenika kao knjižničar, a od 2016. godine kao bibliotekar.

 

Dragana Zlatković je završila Pedagoški fakultet u Somboru 2008. i stekla zvanje master učitelj. Radila je kao personalni asistent u OŠ „ Prva vojvođanska brigada“ u Novom Sadu. U međuvremenu je radila na drugim poslovima van struke. U Domu učenika je od školske 2016/17.

 

Sanja Resanović diplomirala na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu 2013. godine. Na istom fakultetu 2015. godine završila master studije. Za vreme studija tri godine volontirala u OŠ "Mladost" u Prigrevici. Od septembra 2016. godine zaposlena u Domu na mestu vaspitača.

 

  Miroslav Paunović

  Aleksandar Jorgić

Jelena Grujić

Andrea Uri

Milka Nikšić