DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SOMBOR

Ministarstvo

Biblioteka

Biblioteka

  • Vaspitni rad / Biblioteka

Dom ima biblioteku sa preko 9000 knjiga, enciklopedija, rečnika, priručnika, školske lektire, beletristike, kao velikog broja knjiga na jezicima nacionalnih manjina.

Tokom godine organizuje se više tribina sa različitom tematikom, kao i književne večeri mladih i već afirmisanih književnika.

Foto galerija